Gjelleråsen IF

GIF Hovedstyre

GIF Hovedstyre

I tillegg til AU's medlemmer så består HS av:

Gruppe Navn e-mail Mobil Varamedlem
Fotball Leif Brandeggen fotball@gif.idrett.no 911 16 066 Janne Haugen
Handicap Bjørn storm handicap@gif.idrett.no 46965548 Janne B.Gulbrandsen
Innebandy Ann Marit Ansnes innebandy@gif.idrett.no 920 60 792 Jan Vetle Eikland
Ski Petter Hagen ski@gif.idrett.no 934 21 578 Erik Sundquist
Svømming Bente Mari Mortensen svomming@gif.idrett.no 984 51 052 Mona Jotvedt
Turn Hege Straumbotn turn@gif.idrett.no 916 00 042 Pål Lindland
Klatring LInn Ceilie Steffen klatring@gif.idrett.no 977 90 754  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDSTYRETS ROLLE

  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubbenIverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse
  • Hovedstyret er satt sammen av alle gruppeledere, aktivitetsledere og hele AU.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift