Gjelleråsen IF

GIF Arbeidsutvalg

GIF Arbeidsutvalg
Rolle Navn E-mail Mobil
Leder Tone S. Holme leder@gif.idrett.no 951 463 35
Nestleder Oddleif Dahlen oddleif.dahlen@nif.idrett.no 911 812 81
Styremedlem Svein Hageselle svein.hageselle@online.no 955 24 993
Styremedlem Ole Gunnar Drabløs olegdrablos@gmail.com 970 97 032
Styremedlem Sven Reme sven.reme@outlook.com 951 97 440
Styremedlem Jorolv Berg post@gif.idrett.no 913 53 352
Styremedlem Gunnar Almklov gunnar.almklov@gmail.com 416 99 872
Styremedlem Åse Marit Hansen amh-hjem@online.no 977 64 806
Styremedlem Bente Mari Mortensen svomming@gif.idrett.no 984 51 052

ARBEIDSUTVALGETS ROLLE:

  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.
    Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse
  • Hovedstyret er satt sammen av alle gruppeledere, aktivitetsledere og AU
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift