Gjelleråsen IF

Politiattest

Politiattest

Informasjon fra Norges Idrettsforbund

RETNINGSLINJER FOR POLITIATTEST I GJELLERÅSEN IF

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Gjelleråsen Idrettsforening (GIF) som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

GIF har vedtatt at alle som er trenere, assistenttrenere, faste lagledere og lagkontakter, klubbdommere og valgte representanter i GIFs grupper (både innenfor idrett, fritid og leiraktiviteter) SKAL ha gyldig politiattest.

Norges Idrettsforbund har innført en ny ordning for politiattester og som GIF nå skal bruke. Dette ble vedtatt av NIF i år og satt trinnvis i verk fra 1. juli 2014.

Den nye attestordningen er elektronisk og samtlige attestsøknader skal heretter sendes inn via nettet. Vi anbefaler at du leser retningslinjene, vedlegg 2

Kortversjonen av hvordan du går frem. Vi anbefaler at du lese hele retningslinjen.

Søkere over 18 år
1. Skriv ut vedlegg 1 «bekreftelse på formål med politiattest» og fyll denne ut. 

2. Få den signert av politiattestansvarlig i GIF, Ole Gunnar Drabløs. Han nåes på telefon/epostadr:

   Mobil: 97097032 e-post: olegdrablos@gmail.com

3. Du må scanne eller ta bilde av bekreftelsen. Sjekk at filen er lett å lese.

4. Gå inn på https://attest.politi.no og logg deg inn ved bruk av MinId, BankID, Bypass eller Commfides. Du trenger da ikke å legge ved kopi av legitimasjon.
 Fyll ut skjema, last opp bekreftelsen.

5. Når du mottar politiattesten i posten fra Politiet, SKAL den fremvises for politiattestansvarlig i GIF før den er gyldig. Kun personlig fremvisning gjelder.

Søker under 18 år
Her fyller foresatte/foreldre ut formålsskjemaet og søker for den som skal ha politiattest. Husk underskrift av den foresatte/foreldre.

 

Du kan søke om politiattester elektronisk her!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift