Gjelleråsen IF

Skader/uhell

Skader/uhell
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er forsikret. 

For barn under 13 år, Barneidrettsforsikring

Over 13 år
https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon


ALLE SKADER MÅ MELDES SÅ SNART SOM MULIG
Det er trener/lagleder som må melde skaden inn til forsikringsselskapet. Dette må
skje så snart som mulig etter at skaden har skjedd.

ANDRE FORSIKRINGER:

Ikke medlemmer i GIF: 
Deltagere på kurs og arrangementer som Sommerleir, Skiskole, Fotballskole, Innebandyskole,
Svømmekurs og Storby arrangementer.
Aktive er = >13 år,, f.eks. Åpen hall, Storbytur etc.
Alle er forsikret gjennom Sparebank 1 kollektiv ulykkesforsikring nr. 11626908

Trenere, ledere, dommere som er medlemmer i GIF og trener lag fra 13 år og oppover,
dekkes av If’sklubbforsikring:
De trenerne som mottar lønn og jobber mer enn 20% (7.5 timer) og er over 20 år (også de på
ngasjement) skal iflg loven ha yrkesskade forsikring. Dommerne må være medlemmer i GIF.

Dugnadsarbeid i regi av idrettslaget
Dugnadsforsikringen i If`s klubbforsikring Avtale nr. SP711593.1.1, dekker medlemmer og frivillige som
utfører dugnadsarbeid under kamper, aktivitet, konkurranser, cuper, stevner, turneringer etc.
Sparebank1 Kollektiv ulykke/dugnads forsikring Avtale nr.9831236, dekker medlemmer og frivillige som
utfører arbeid som vedlikehold av idrettsanlegg, bygninger, lysløyper etc. som klubben disponerer.
 
 Idrettsarrangement
Arrangementforsikringen dekker alle idrettsarrangementer i GIF regi.
If`s klubbforsikring Avtale nr. SP711593.1.1
If klubbforsikring: Tlf.02400 Avtale nr. SP711593.1.1 Gjelleråsen Idrettsforening, Hovedlaget
Sparebank1 Kollektiv ulykke/dugnads forsikring:Tlf. 02300 Avtale nr.9831236
Sparebank1 Kollektiv ulykkesforsikring: Tlf. 02300 Avtale nr. 11626908
 
Du kan lese mer om tilbudet til høyre i vinduet  under vedlegg.
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift