Gjelleråsen IF

Medlem og Treningsavgifter

Medlem og Treningsavgifter

GIF har I dag over ca 2600 medlemmer og er et fleridrettslag med mange grupper: Fotball, ski, turn, svømming, handicapidrett,  innebandy og klatring.  Klubben drives i dag på rent frivillig basis (ingen fast ansatte. Administrasjonen av medlemsregistrene og innkreving av kontingenter er meget arbeidskrevende og noen ganger gjør vi feil.  Nedenfor prinsipper for medlems- og treningsavgifter i GIF.

Medlemsavgift
Denne bestemmes på GIF årsmøte og er nå kr. 300.-. Samme beløp som tidligere år og medlemsavgiften blir sendt ut fra hovedlaget EN gang pr. år.
 
Treningsavgift
Denne bestemmes i den enkelte gruppe og er i de fleste tilfeller avhengig av alder. Treningsavgiften sendes ut fra den enkelte gruppe (på egen giro fra Hovedlaget). Det er opp til den enkelte gruppe hvor mange ganger pr år denne avgiften skal faktureres (halvparten 2 ganger feks).
 
Støttemedlemsskap
Vi ønsker oss flere støttemedlemmer, og nå er det åpnet opp for gruppetilhørighet. Prisen er kr 300,- pr år.
 
Familietak. Sum av alle treningsavgifter.
Taket erstatter søskenrabatten og ingen familie skal betale mer enn dette.  Fra 2015 er familetaket satt til 8500,- kr. Beløpsgrensene bestemmes av årsmøtet i GIF.

Unntak.
Deltageravgift for sommerleiren, svømmekurs, medlemsavgiften (kr. 300) og andre spesielle aktiviteter innenfor idrettslaget inngår ikke som en del av grunnlaget for person/familietak. Treningsavgifter til personer over 19 år inngår heller ikke som en del av grunnlaget. 

Sosiale kriterier.
Ved spesielle tilfeller kan familier søke om å få ettergitt hele eller deler av treningsavgift og medlemsavgift. Ta da direkte kontakt med leder i GIF, eller leder for den gruppa dere tilhører.
 
Administrasjon
Medlemsregisteret i GIF vedlikeholdes via websystemet 123Klubb som er utviklet av KX Products AS.  Vedlikeholdet av registrene kan derfor gjøres hvor som helst (istedet for fra en lokal PC).  En stor forbedring i en frivillig organisasjon.  Dette er spesielt viktig fordi vedlikeholdet av registrene nå gjøres av de enkelte gruppene (ikke Hovedstyret). Det er nå den enkelte familie som må holde oversikt over persontak og familietak (rett til rabatt).  Ingen av gruppene i GIF kjenner til hvilke barn som er med i de andre gruppene, og dette gjør at hvert medlem selv må holde orden på om maksgrense for medlem eller familie nådd. Når en av maksgrensene er nådd, skal man  fortsatt betale hele fakturabeløpet og så søke om refusjon. Dette er viktig, da dette beløp går direkte til gruppa, mens refusjon kommer fra hovedlaget.
 
 
Med vennlig hilsen
GIF Hovedstyre 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift