Gjelleråsen IF

Informasjon medlemsskap

Informasjon medlemsskap

Medlemskap
Medlemskap i Gjelleråsen IF er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem og over 15 år ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i Gjelleråsen IF kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller i overordnede organisasjonsledd.

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Og evt. navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek.

Gruppene er ansvarlig for å registrere at utøverne er medlemmer av GIF. Medlemskontingent administreres av daglig leder. Treningsavgiften samles inn fra hver enkelt gruppe.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift