Gjelleråsen IF

Kontrollkomite

Kontrollkomite
Rolle Navn e-mail Mobil
Leder Johan Conradson    
Medlem Thor Erik Grønvold    
Medlem Tove Kjeserud    

 

KONTROLLKOMITEENS ROLLE

  • Føre tilsyn med GIF's økonomi, og påse at midlene er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjonesr er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet.
  • Påse at GIF's interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
  • Påse at GIF's regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for drift og finansielle stilling.
  • De skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller.
  • De skal også ha et nært samarbeid med revisor og følge opp eventuelle merknader der de finner det hensiktsmessig.
  • De skal føre protokoll over sine handlinger og gi en beretning til årsmøtet.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift