Gjelleråsen IF

Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Innkalling til Årsmøte i Gjelleråsen IF 2014

 

Onsdag 22. april 2015 kl. 19.00 på Klubbhuset/Klasserom

Ved starten av årsmøtet er det utdeling av GIF-priser 2014.

Saksliste

1.            Godkjenning av innkalling og saksliste
2.            Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll.
3.            Årsberetning fra Hovedlag og grupper 2014
4.            Regnskap 2014 for Hovedlag og gruppe
               4.1 Resultat og Balanse
               4.2 Revisjonsberetning
               4.3 Rapport fra kontrollkomite
5.            Innkomne forslag
               5.1 Anleggsplaner for fremtiden
6.            Budsjett 2015
7.            Valg

 

Se Årsberetninger, innkallinger for gruppene som ligger ved.
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift