Gjelleråsen IF

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

 

Innkalling til Årsmøte i Gjelleråsen IF 2015

Torsdag 31.mars 2016 kl. 19.00 på Klubbhuset/Klasserom

Ved starten av årsmøtet er det Prisutdeling 2015.

Saksliste

1.            Godkjenning av innkalling og saksliste
2.            Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll.
3.            Årsberetning fra Hovedlag og grupper 2015
4.            Regnskap 2015 for Hovedlag og gruppe
               4.1 Resultat og Balanse
               4.2 Revisjonsberetning
               4.3 Rapport fra kontrollkomite

5.            Innkomne forslag

               5.1 Nye lover for GIF basert på ny NIF lovnorm; bla disse endringene:
                     - Bare ett årsmøte for hele GIF. Der godkjennes alle regnskap, budsjetter og årsberetninger
                          og alle valg i AU, HS, Kontrollkomite, Revisor og Gruppestyrer gjøres der.
                     - I gruppene arrangeres årlige møter

               5.2 Anleggsplaner for fremtiden.
                     Link til GIF-hus utvidelse:   http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948514486

6.            Budsjett 2016
7.            Valg.

 

Innkalling til årlige møter for gruppene

Årlige møter        Dato      Kl      Hvor
Svømming      Man    7.mars    19:30    GIF-huset/Klasserom
Innebandy      Tir      8.mars    19:00    GIF-huset/Klasserom
Turn               Tor   10.mars    19:00    GIF-huset/Klasserom (foreldremøte 18-19)
Handicap        Man   14.mars   20:15    GIF-huset/Klasserom (foreldremøte 19-20)
Fotball            Tir     15.mars   19:00    GIF-huset/Klasserom
Ski                 Ons   16.mars    19:00    Bjønndalen/Skihytta

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift