Gjelleråsen IF

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Innkalling til Årsmøte i Gjelleråsen IF 2016

Onsdag 29. mars 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset/Klasserom

Ved starten av årsmøtet er det Prisutdeling 2016.

Saksliste

1.            Godkjenning av innkalling og saksliste
2.            Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll.
3.            Årsberetning fra grupper og Hovedlag
4.            Regnskap 2016 for grupper og Hovedalg
               4.1 Resultat og Balanse
               4.2 Revisjonsberetning
               4.3 Rapport fra kontrollkomite
5.            Innkomne saker-
               5.1
               5.2
6.            Budsjett 2017
7.            Valg.

​Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift