Gjelleråsen IF

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

 

Innkalling til Årsmøte i Gjelleråsen IF 2017

Onsdag 21. mars 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset/Klasserom

Ved starten av årsmøtet er det Prisutdeling 2017.

Saksliste

1.            Godkjenning av innkalling og saksliste
2.            Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll.
3.            Årsberetning fra grupper og Hovedlag
4.            Regnskap 2017 for grupper og Hovedalg
               4.1 Resultat og Balanse
               4.2 Revisjonsberetning
               4.3 Rapport fra kontrollkomite
5.            Innkomne saker-
               5.1
               5.2
6.            Budsjett 2017
7.            Valg.

​Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 

DOKUMENTER

Årsberetninger                             Økonomi                                        Protokoller                                   Valg                        Innkomne saker
Styret                                             Årsregnskap                                   Årsmøte 21.mars                           Innstilling                 Det er ikke meldt inn saker
Fotball inkl prototokoll                                                                                                                                   Gruppene
Handicap inkl protokoll                   Revisjonsberetning                         Årlige møter
Innebandy                                      Budsjett                                           Fotball - se årsberetning
Ski                                                  Rapport Kontrollkomite                   Handicap - se årsberetning
Svømming                                                                                             Innebandy
Turn                                                                                                        Ski
Storby                                                                                                     Svømming
Sommerleiren                                                                                        Turn  
Klatring

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift