Gjelleråsen IF

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte i Gjelleråsen IF 2018

Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00 på Klubbhuset/Klasserom

Ved starten av årsmøtet er det Prisutdeling 2018.

Saksliste

1.            Godkjenning av innkalling og saksliste
2.            Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll.
3.            Årsberetning fra grupper og Hovedlag
               Fotball, Handikap, Innebandy, Turn, Ski, Svømming, Klatring og Storby
4.            Regnskap 2017 for grupper og Hovedalg
               4.1 Resultat og Balanse
               4.2 Revisjonsberetning
               4.3 Rapport fra kontrollkomite
5.            Innkomne saker-
               Ingen innkomne saker
6.            Budsjett 2019
7.            Valg.
               Valgkomiteens innstilling 1
               Valgkomiteens innstilling 2

​Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årlige møter i gruppene:
Handikap: 11.mars kl 1900, Klubbhuset
Turn;          5.mars kl 19-21, Klubbhuset
Fotball:       5.mars kl 18-20, Klubbhuset, klubbrommet
Ski:            12.mars kl 1900, Skihytta
Innebandy: 12.mars kl 1900, Klubbhuset
Svømming: 4.mars, kl 1830, Klubbhuset,klasserommet

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift