Medlemsavgift, treningsavgifter og familietak

Vet du at vi har ett familietak på våre treningsavgifter?

Litt om våre kontignenter:

Medlemsavgift
Denne bestemmes på GIF årsmøte og er nå kr. 300.-. Alle som skal trene i regi av våre grupper må betale denne. Kommer i tillegg til treningsavgiften, som bestemmes av hver gruppe.

Medlemskap
Medlemskap i Gjelleråsen IF er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem og over 15 år ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i Gjelleråsen IF kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Teningsavgift
Denne bestemmes i den enkelte gruppe og er i de fleste tilfeller avhengig av alder. Treningsavgiften sendes ut fra den enkelte gruppe.). Det er opp til den enkelte gruppe hvor mange ganger pr år denne avgiften skal faktureres.

Familietak. 
Familetaket satt til 8500,- kr og ingen familie skal betale mer enn dette i treningsavgift. Beløpsgrensene bestemmes av årsmøtet i GIF
Har du flere barn som trener i GIF kan du søke om dette. Send en epost til post@gif.idrett, med informasjon om hvilke barn og idretter dette gjelder.

Støttemedlemsskap
Vi ønsker oss flere støttemedlemmer, og nå er det åpnet opp for gruppetilhørighet. Prisen er kr 300,- pr år.

 

Sponsorer

GIF - Shop

Grasrotandelen

Kjøp Toa/Tørk - Støtt din gruppe!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift